Vallning

Västgötaspetsen är en gårds- och vallhund. Den är specialist på att valla nötkreatur, men kan även lära sig att valla får, ankor, gäss och andra djurslag. Det är en kroppsvallare som vallar genom att pendla bakom flocken, ge skall för att markera "framåt marsch" och nypa kossorna i hasorna ifall de inte vill röra sig framåt. Observera att nypet sker med de små framtänderna! Djuren känner ett litet nyp, men tänderna tränger inte genom huden.

Piggy nyper för att få kvigan att röra sig framåt. Foto: Konny Njord

Västgötaspetsen har korta ben, en snabb reaktionsförmåga och kraftig kropp. Det gör att den lätt kan ducka för en spark men även klarar av att få en och annan snyting. De är tåliga hundar!

Vi har tränat vallning då och då, men det är svårt att få till det när det inte blir någon kontinuitet och då hundarna inte har daglig kontakt med djuren. Hundarna är väldigt heta när de vallar. De tycker det är jättekul!

Molly vallar